Primärvård i privat regi ökar

rss rss

Regionernas inköp av tjänster från privata aktörer fortsätter öka, liksom antalet vårdcentraler som drivs i privat regi. Det visar en färsk rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL.  
Kategorier Okategoriserade

Nya rutiner gav färre sjukskrivna patienter

rss rss

Under 2015 stod patienters sjukskrivningar för en stor del av den upplevda stressen hos personalen på vårdcentralen. Genom det nya arbetssättet, som infördes för två år sedan, har antalet sjukskrivningar bland patienter minskat från 25 till 14 sjukfall per 1 000 listade patienter.
Kategorier Okategoriserade

Antikropp med cytostatika bra vid tidig bröstcancer

rss rss

Återfallen halverades hos en högriskgrupp av patienter med tidig her2-positiv bröstcancer när läkemedlet Kadcyla användes som adjuvant behandling i stället för Herceptin, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.
Kategorier Okategoriserade

Sjuksköterskor kan ersätta läkare i Gävleborg

rss rss

Den stora läkarbristen i Gävleborg gör att det både dyrt och svårt att bemanna familjeläkarjourerna. Men snart kan det i stället vara sjuksköterskor som står för bemanningen, det ska en ny utredning avgöra.
Kategorier Okategoriserade

Stöd för e-cigaretter vid rökstopp

rss rss

Personer som försökte sluta röka lyckades i högre utsträckning om de använde e-cigaretter i stället för nikotinersättningsprodukter. Men e-cigaretter användes under längre tid.
Kategorier Okategoriserade

Nio nya titlar för läkare

rss rss

Jag träffade nyligen en patient som är säljare. Hans telefonnummer i vårt journalsystem var fel och när jag bad att få hans nya nummer, tog han fram sitt visitkort. Där stod det Future Account Manager. Han berättade att på hans firma hade nästan alla fått nya, flotta, engelska titlar. Och säljare...
Kategorier Okategoriserade

Forskning inom arbetsterapi behöver rätt förutsättningar

rss rss

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står inför stora utmaningar. Nya insatser behöver utvecklas om vi ska kunna säkerställa en vård och omsorg som är kunskapsbaserad och bidrar till ett jämlikt och hållbart samhälle. Att främja en forskning och utbildning som rustar vårt samhälle för att möta...
Kategorier Okategoriserade

Forskning inom arbetsterapi behöver rätt förutsättningar

rss rss

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står inför stora utmaningar. Nya insatser behöver utvecklas om vi ska kunna säkerställa en vård och omsorg som är kunskapsbaserad och bidrar till ett jämlikt och hållbart samhälle. Att främja en forskning och utbildning som rustar vårt samhälle för att möta...
Kategorier Okategoriserade

Studie kan öppna för bredare bruk av nytt sviktläkemedel

rss rss

Det nya läkemedlet Entresto (sakubitril/valsartan) gav större minskning av en hjärtsviktsmarkör, jämfört med standardläkemedlet enalapril, när patienter vårdades akut för hjärtsvikt på sjukhus, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine. 
Kategorier Okategoriserade
Share
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!