Teamutveckling lättare med kortlek och 64 nya övningar

Psykologifabriken Oskar Henrikson

Teamutveckling i en organisation är inte alltid lätt. Vi har experimenterat med olika metoder i över tio år och lärt oss mycket längs vägen. Nu lanserar vi vår senaste lilla innovation: övningar i en kortlek. 

För även om vi har över 500 övningar, som vi kallar psykologiska träningstips, i över 50 kurser på Habitud.se så är det digitala ibland en tröskel. Det digitala har hjälpt oss mycket i att skapa en träning i vardagen mellan de tillfällen vi är inne och håller workshops. Samtidigt så är inte alla lika vana vid digitala hjälpmedel. Vi som är det kan uppleva det härliga i det analoga och fysiska. Nu när vi certifierar andra i Habitud kände vi att vi behövde mer stöd till dessa personer. De som själva ska leda den psykologiska träningen för teamutveckling.

Vi testade tidigare övningar för teamutveckling i betaversion

Spelkort med övningar för teamutveckling

Vi började med att sammanställa vad vi lärt oss av att tillämpa de 101 psykologiska träningstips som var med i Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. Vi kunde konstatera att forskningen är god men att vissa av tipsen kändes för svåra att göra. Så vi bestämde oss för att göra ännu enklare och ännu roligare övningar. Så att det skulle bli kul att följa vad forskningen föreslår! Vi gjorde en grov första version som vi klistrade fast på vanliga spelkort. Vi testade på oss själva och gjorde om. Vi testade i kompisars team och gjorde om. Vi testade i ytterligare team och gjorde om. 

Teamutveckling med övningar för lyckligare team

Teamkortleken, present

När vi hittade rätt instruktioner och rätt övningar bad vi Nora Fager, grafisk designer att få allt att se bra ut. Hon såg till så att övningarna på korten ser ut som övningarna på Habitud.se. Hon såg även till att det går att scanna en QR-kod på varje kort för att få bakgrundstexten vi skrivit på habitud. Där kan du läsa om forskningsstödet för övningen och spara tipset digitalt om du skulle tappa bort kortet. Du kan dessutom skriva en reflektion och få rekommendationer till fler övningar. Resultatet är 64 nya, enklare och roligare psykologiska träningstips i en kortlek teamet kan arbeta med på teammöten. Vi gav den som en present till deltagarna på vår certifiering i Habitud. Så nu hoppas vi att de kan göra sina team lite lyckligare!

The post Teamutveckling lättare med kortlek och 64 nya övningar appeared first on Psykologifabriken.

Group development questionnaire boostas med Habitud

Psykologifabriken Oskar Henrikson

GDQ eller Group development questionnaire, är en enkät avsedd att mäta de fem faser Susan Wheelan menar att alla grupper går igenom. Även om det går att diskutera om det just handlar om faser så är ett resultat tydligt: bättre resultat i enkäten har samband med bättre prestation.

Jag har gillar Wheelan och hennes arbete. Jag är ett stort fan sedan länge, är certifierad i GDQ och har intervjuat henne. Jag arbetade länge utifrån hennes modell i teamutveckling och föreläst mycket baserat på hennes modell om faserna. Även om jag och mitt team nu föredrar Elinor Ostroms åtta principer för samarbete, som vi anpassat till team i boken Ensam eller stark, så förstår jag verkligen varför Group development questionnaire är så populär.

“Vi använder redan Group development questionnaire”

Så när jag fick höra från en kund att ”De åtta principerna är spännande men vi använder redan Group development questionnaire” så valde vi att samarbeta istället för att konkurrera. Vi har nu skapat flera kurser på Habitud, anpassade efter resultaten på GDQ så att du lättare ska kunna förbättra dina resultat.

Fast vi stannade inte där. Det finns ju många modeller som används där ute. Varför inte stötta chefer och konsulter med forskningsbaserade övningar oavsett vilken modell de använder?

Sätt ihop en kurs i Habitud till era resultat på Group development questionnaire

Så vi har byggt det så att du som är certifierad i Habitud kan skapa egna kurser från vårt bibliotek av över 400 träningstips. Så du måste inte använda de åtta principerna, du kan använda vilken modell du vill: självledarskap, OBM, utvecklande ledarskap, Group development questionnaire, förtroendefullt samarbete, klart ledarskap, era kärnvärden, strategier eller vad ni nu har för modeller. Eller varför inte skapa en ny och egen modell? Eftersom alla träningstips är grundade i forskning kommer din modell rekommendera vettiga saker.

Vi lanserar nu vår certifiering i Habitud. Ett verktyg som du kan använda för teamutveckling, uppföljning efter workshops och för att skapa en actionorienterad e-learning till era kärnvärden, strategier och modeller.

Säg till om du är nyfiken på att följa med på vår resa mot lyckligare team och lyckligare organisationer!

The post Group development questionnaire boostas med Habitud appeared first on Psykologifabriken.

GDQ och hur vi utvecklade ett verktyg för teaming

Psykologifabriken Oskar Henrikson

GDQ eller Group development questionnaire, är en enkät avsedd att mäta de fem faser Susan Wheelan menar att alla grupper går igenom. Fast går alla grupper genom dessa faser? Hur hjälper vi ett team att bli högpresterande? 

Jag diggar Wheelan. Jag är ett stort fan sedan länge, är certifierad i GDQ och har intervjuat henne. Jag arbetade länge utifrån hennes modell i teamutveckling. Jag har haft många föreläsningar baserat på hennes modell om faserna. Sakta började jag dock stöta på problem. Jag stötte på många organisationer där team och projekt gick in och ur varandra. De hade svårt att omsätta GDQ till handling. GDQ blev opraktisk.

GDQ starkare med teaming

En bok vid namn Teaming av Amy Edmondson, känd för sin forskning om psykologisk trygghet, fångade det bra: Vi måste gå från ett perspektiv av gruppfaser till att se teamarbete som ett verb, att teama. Detta rimmade bättre med den beteendeorientering som jag är skolad i med  Organizational Behavior Management, OBM, som handlar mycket om att vi ska uppmuntra det vi gillar på jobbet.

GDQ starkare med Habitud

Vi skapade Habitud som ett verktyg för teaming, att komma med förslag på små konkreta beteenden du kan göra på jobbet för att göra det bättre. För att själv bli lite lyckligare och för att skapa ett lyckligare team. Då passade vi även på att lösa ett problem jag upplevt med OBM: att inte bara välja ut beteenden utan de beteenden som forskningen säger ger bäst resultat. Jag arbetade med att översätta resultaten på GDQ från mina team till konkreta beteenden de kunde öva på. Detta tyckte jag ökade värdet markant, det blev som att faserna kompletterades med teaming, mängder av forskning och OBM.

Jag var nöjd ett tag men sedan stötte jag på problem igen. Alla team kände inte igen sig i faserna, många grupper blev mer självupptagna kring vilken grupp de var i och fokuserade inte på vad de kunde göra för att fungera bättre.

Jag blev lite frustrerad för GDQ hade ju bra forskningsstöd, vad var det som var fel? Efter att ha kikat lite närmre på den forskningen så blir det dock tydligt att styrkan i den forskningen inte är faserna. Styrkan är att det finns ett samband mellan goda resultat i enkäten och prestation. Så egentligen skulle enkäten bättre sorteras utifrån vad som kännetecknar ett högpresterande team istället för att det måste ske i faser.

Nå resultaten i fas fyra från GDQ med åtta principer för framgångsrika team

Vår metodansvarige, Gustav Nilsson, kom en dag med en modell. Har ni hört om Elinor Ostrom? Hon fick ekonomipriset 2009 för att hon sammanställt åtta principer som gör att grupper kan överleva under väldigt lång tid. Jag hade tidigare läst om Ostrom i den visionära artikeln Evolving the future: toward a science of intentional change skriven av bland annat min förebild Steven Hayes. Vi blev nyfikna. Vi jämförde lite snabbt de åtta principerna med vår kunskap om team och det såg vettigt ut: vikten av tydliga mål är ju ett väldigt robust fynd i forskningen för att ta ett exempel. Vi testade först på oss själva och tyckte det funkade bra. Det var praktiskt. Det var lätt att koppla till de beteenden vi behövde göra. Det var lätt att koppla till teaming.

Habitud som alternativ eller komplement till GDQ

Sedan fattade vi ett beslut: vi testar att sortera befintlig teamforskning i Ostroms åtta principer och ser om det håller. Vi gick igenom hundratals studier och såg att det passade väldigt bra. Det var en vettig kategorisering. Vi publicerade boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team där vi även tog med 101 utmaningar från Habitud. Vi gjorde insatser i team och Gustav började utveckla ett sätt att mäta principerna. Han letade rätt på redan existerande enkäter från forskningen som kom från de områden vi plöjt igenom när vi gick igenom all forskning.

Genom att sätta ihop olika enkäter som COPSOQ, Feedback environment scale och Psychological safety kunde vi få en enkät som mätte vettiga saker. Samtidigt som vi kunde få den praktiska nivån av principerna och vad ett team behöver göra för att teama. Vi hade ju redan alla hundratals utmaningar från Habitud. Nu kunde vi sätta ihop resultatet på enkäten med förslag på vilken teaming ett visst team skulle kunna fokusera på.

Vi testade detta med IKEA, Vetenskapsrådet, styrelser mm och feedbacken var tydlig: det här är bra och vi är glada över resultaten. Samtidigt var de tydliga med att de inte ville bli konsultberoende. De bad oss att fasa ut oss själva. Så nu har vi vidareutvecklat Habitud så att det inte bara är vårt verktyg i våra insatser. Nu är det även ett verktyg för en chef, projektledare, konsult eller den i teamet som fått ansvaret för att teamet ska fungera bra.

Förbättra er teamutveckling med certifiering i Habitud

Vi lanserar nu vår certifiering i Habitud. Ett verktyg som du kan använda för teamutveckling, uppföljning efter workshops och för att skapa en actionorienterad e-learning. Med en certifiering i Habitud kan du kartlägga vilka av de åtta principerna just ditt team behöver jobba på. Du kan få förslag på utmaningar och kurser från Habitud och se hur teamet förbättrats när du mäter igen. Du kan till och med använda det som ett sätt att arbeta med att förbättra era resultat på GDQ.

Säg till om du är nyfiken på att följa med på vår resa mot lyckligare team och lyckligare organisationer!

The post GDQ och hur vi utvecklade ett verktyg för teaming appeared first on Psykologifabriken.

Teambuilding hela tiden

Psykologifabriken Gustav Nilsson

Teambuilding är något som de flesta chefer förstår är viktigt, men hur gör man? Vanliga sätt är att göra mysiga aktiviteter ihop, så som att gå ut och bowla eller boka en gemensam skidresa. Detta är visserligen trevligt, men vill man att teamet faktiskt ska utvecklas pekar forskningen på att det krävs helt andra typer av insatser. Så hur gör man om man vill ha teambuilding som funkar och som bygger på forskning? Gör som Scania!

Teambuilding hela tiden

Att få ett team att samarbeta effektivt handlar om mer än att gå på middagar ihop. Evidensbaserad teambuilding bygger på forskning om vilka principer som utgör effektiva team. Att omsätta dessa principer i handling kräver kontinuerlig träning för teamet. “Vi ligger på teknikens yttersta framkant och håller på att forma hur framtidens industri kommer att se ut.” Det säger David Chauca, gruppchef på den del av Scania IT som arbetar med att digitalisera Scanias tillverkning. Som många andra chefer brottas David med att leda ett team vars arbetsuppgifter ständigt förändras. Han har insett att lösningen är kontinuerlig teambuilding.

Habitud som verktyg

Sedan drygt ett halvår tillbaka använder David Chauca Habitud som ett verktyg för kontinuerlig teambuilding. “Ska man vara ett modernt och förändringsbenäget företag behöver man hålla fokus på människorna som ska göra omställningen. Det måste ske i vardagen för att teamet ska utvecklas kontinuerligt. Men som teamchef hinner man inte hitta på en egen lösning för teambuilding på egen hand.“ På så sätt underlättar Habitud för David i vardagen. “Vi har tillgång till massor av grupputvecklingsmodeller och har av och till halvdagar med grupputveckling. Det är engagerande då, men sedan släpper man det. Men det funkar ju inte – man behöver ett kontinuerligt sätt att arbeta med dessa frågor. Habitud är ett väldigt bra sätt att hålla teamutvecklingen levande.“

20-30 minuter per gång

David Chauca fick kännedom om Habitud redan 2015 och har följt tjänstens utveckling sedan dess. Han hittar de nya träningstipsen via Twitter och Habituds hemsida. David har en idé om hur han vill att teamet ska utvecklas och väljer ut träningstips utifrån det. Varannan vecka är det gruppmöte, och då inleder han mötet med 20-30 minuters diskussion utifrån ett träningstips.

Uppskattade träningstips

“Ett träningstips som vi gjorde nyligen var Hur vill du bli utskälld. Den var rolig, för flera av oss reagerade initialt med att vi inte vill bli utskällda. Men så kom vi på att vi ju visst vill få höra när saker gått fel, så länge det sker på ett bra sätt.” Att prata om korrigerande feedback är ett viktigt och känsligt tema. David beskriver att Habitud erbjöd ett avdramatiserat sätt att prata om ämnet och som gjorde det möjligt att fortsätta lyfta de här frågorna spontant i den löpande verksamheten.

Starkare sammanhållning

Träningen är uppskattad av gruppen och ger resultat. David och hans team har arbetat med Habitud på sina gruppmöten sedan ett halvår tillbaka. “Jag har fått väldigt god respons från gruppen. Vi har fått en starkare sammanhållning och högre trivsel, tycker jag. Vi har fått en ökad öppenhet och har på så sätt blivit effektivare. Ska vi lyckas med de utmanande uppgifter vi har, då behöver vi mycket fokus på gruppen.”

Hur kan du komma igång?

Så vad kan vi lära oss av David Chauca? Nästa gång ni planerar er teambuilding, diskutera inte bara om ni ska bowla eller åka skidor. Se också till att ni tränar gruppen i vardagen. Då har ni teambuilding hela tiden! Hör av dig till team@psykologifabriken.se om du vill få en demo av Habitud Pro.

The post Teambuilding hela tiden appeared first on Psykologifabriken.

Bieffekterna av ökad psykologisk trygghet

Psykologifabriken Malin Logård

Vi är alla medvetna om att medicinering kan medföra oanade bieffekter. Men vilka är bieffekterna av att att öka den psykologiska tryggheten i en grupp? Detta är något som UNF:s förbundsstyrelse fick erfara efter en insats tillsammans med Psykologifabriken.

Vilka är UNF?

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF är en del av det unga civilsamhället som politiskt och med andra medel arbetar för en demokratiskt och solidarisk värld, fri från droger. Styrelseordförande Isabelle Benfalk såg en insats med fokus på att stärka samarbetet i styrelsen som en viktig investering. Att ett stärkt samarbete bidrar både till ett bättre arbetsklimat och ökad effektivitet och måluppfyllelse för UNF som organisation.

Vad är psykologisk trygghet? 

Psykologisk trygghet innebär en miljö där du känner dig som en önskvärd medlem i gruppen och vågar berätta om dina misstag eller komma med förbättringsförslag utan oro för att bli påhoppad eller kritiserad. Grupper med hög psykologisk trygghet uppmuntras att dela med sig av sina misstag, och kan därför lära sig av dem. Detta leder till att de begår färre misstag och presterar bättre jämfört med grupper där den psykologiska tryggheten är lägre. Att aktivt arbeta med att öka den psykologiska tryggheten i en grupp medför flera positiva effekter.

Inledande kartläggning

Det första steget i insatsen var en kartläggning som undersökte hur styrelsen låg till inom de åtta principerna för framgångsrika team. Detta gav UNF och Psykologifabriken ett vetenskapligt baserat underlag för att avgöra fokus för insatsen. Kartläggningen innebar även att insatsens resultat, den faktiska förändringen i gruppen, gick att mäta. De två utvecklingsområden som valdes ut som fokus för insatsen var psykologisk trygghet och feedback.

Hur medicinerades den psykologiska tryggheten?

Under hösten träffades UNF och Psykologifabriken vid tre tillfällen för interaktiva workshops. Här diskuterade vi vision, identifierade mål och kartlade beteenden som tog styrelsen närmare målen. Parallellt med gruppinsatsen deltog styrelseordförande Isabelle Benfalk i individuell ledarskapscoachning med Psykologifabriken med fokus på att stärka insatsens implementering. Mellan de fysiska träffarna arbetade styrelsen med träningstips från boken Ensam eller stark med fokus på att stärka psykologisk trygghet och feedback. Två exempel på träningstips som UNF’s styrelse arbetade med är återkoppling och att finna hjälpsamma förebilder i styrelsen. I Psykologifabrikens tjänst Habitud PRO får er organisation tillgång till fler än 400 vetenskapligt baserade träningstips som gör er organisation starkare!

Hjälpte medicinen?

Kort svar: Ja!

Efter insatsen med Psykologifabriken visade mätningen att den psykologiska tryggheten och mängden feedback hade höjts med en signifikant förbättring. Detta innebär, på vanlig svenska,att det var en tydlig märkbar utveckling inom dessa områden. Förutom att resultaten visade på klar förbättring så var även styrelsens egna upplevelse att det gruppen kändes tryggare. Styrelsemedlemmarna berättade att stämningen förbättrats både vid fysiska träffar och i forumet för deras distanskommunikation.

Så… Vilka var bieffekterna?

Medicinen hade även andra effekter: Nämligen *trumvirvel* en signifikant förbättring av samtliga 8 principer! Detta betyder att genom att UNF genom att aktivt arbeta med psykologisk trygghet och feedback även fått en tydlig märkbar utveckling gällande de övriga sex principerna för framgångsrika team.

Låter det för bra för att vara sant? Nästan… Är det värt att skryta om? Synnerligen!
Rena, rama mirakelmedicinen! Styrelseordförande, Isabelle Benfalk, säger om insatsen:

”Vi uppnådde precis det vi hoppades på! Vi blev mer sammansvetsade som styrelse, vi lärde oss mer om varandra och om våra styrkor som grupp. Vi fick också med oss verktyg för att fortsätta jobba med oss själva. Det var en underbar insats som vi verkligen behövde!”

Visst låter det spännande?

Vi på Psykologifabriken är stolta som tuppar över att UNF genomfört denna insats tillsammans med oss! Vi hoppas att deras ambition att utvecklas som grupp kan inspirera andra organisationer till att vilja och våga prioritera utveckling.

Om er organisation är intresserade av att göra som UNF kan ni läsa mer om Psykologifabrikens insatser här eller mejla team@psykologifabriken.se.

The post Bieffekterna av ökad psykologisk trygghet appeared first on Psykologifabriken.

Är du Psykologifabrikens nya konsult?

Psykologifabriken Sophie Brömster

Psykologifabriken vill kunna stötta fler att utveckla lyckliga organisationer. För att kunna göra det behöver vi förstärkning. Vill du bli Psykologifabrikens nya konsult och vara en del av detta arbete?

Vem är du?
Vi tror att du har ett hjärta som slår för att stärka individer och organisationer med hjälp av psykologi och forskning, och att du längtar efter att bidra till ett bättre samhälle samtidig som du har roligt på jobbet. Du gillar att uppdatera dig med ny forskning, och talar ofta passionerat på lunchen om dina hjärtefrågor. Du tycker om att utveckla nya metoder och förfina dem som redan finns. Du testar gärna metoder med dina kollegor innan du använder dem hos kunder både för att kunna ge det allra bästa till organisationer du stöttar och för att du vill utvecklas tillsammans med ditt team.

Vi tror att du är psykolog, har studerat management eller har någon annan utbildning som gett kompetens att leda organisationspsykologiska interventioner. Kanske älskar du att skriva texter och att föreläsa, kanske kliar det i dina fingrar för att få använda digitala verktyg, kanske drömmer du om att revolutionera hur organisationer och grupper samarbetar idag… Känner du igen dig, så är vi extra nyfikna på dig!

Vi hoppas att du vill…
• leverera högkvalitativa utbildningar och workshops för organisationer
• planera och utvärdera insatser med stöd av vårt digitala verktyg
• utveckla såväl som utvecklas i ett tajt team av konsulter
• utveckla vår affärsverksamhet och bidra med idéer kring det senaste inom psykologi
• sätta upp egna mål och organisera ditt arbete så du når målen effektivt
• bygga nätverk och långsiktiga kundrelationer
• förbereda och genomföra kundmöten
• delta i kl 15-fikan med oss

Vad ska du göra?
Vi har en kompetensbaserade rekryteringsprocess. Det innebär att du gör ett par tester på maptq.com. De sökande som har en testprofil som ligger närmast vår kravprofil och våra behov kommer att bli kallade till intervju.

Skicka CV och examensintyg: till sophie@psykologifabriken.se

Gå till: maptq.com och ange lösen: PFkonsult2019
Gör testerna senast: 5/5
Om du har frågor, hör av dig till sophie@psykologifabriken.se

Att tänka på inför testning:
Ha tid avsatt och en dator du är bekant med.
Minska störningsmomenten omkring dig. Stäng av mobil och se till att vara ensam.
Försök optimera testförhållandena till den tid på dagen du känner dig mest alert.
Du kan göra deltesten en och en och ta paus mellan. Spara det lösenord du får så kan du logga in igen.

Vilka är vi?
Vilka är vi?
 Psykologifabriken består av konsulter inom arbets- och organisationspsykologi. Vi levererar framförallt utbildningar, kartläggningar och workshops till organisationer, men gillar också att sprida psykologi tillsammans med PR-byråer och media. Vi gör psykologi lätt att förstå och lätt att använda. Vi gillar att leva som vi själva lär, exempelvis genom att kontinuerligt undersöka hur vi bäst kan jobba effektivt tillsammans samtidigt som vi har det trevligt på jobbet. Hos oss blir du snabbt en i gänget!

Lär känna oss bättre – Läs våra texter här på psykologifabriken.se och vår bok “Ensam eller stark”, samt testa våra psykologiska träningstips på habitud.se

Vi ser fram emot att höra från dig!
Teamet på Psykologifabriken

The post Är du Psykologifabrikens nya konsult? appeared first on Psykologifabriken.

Teambuilding hela tiden

Psykologifabriken Gustav Nilsson

Teambuilding är något som de flesta chefer förstår är viktigt, men hur gör man? Vanliga sätt är att göra mysiga aktiviteter ihop, så som att gå ut och bowla eller boka en gemensam skidresa. Detta är visserligen trevligt, men vill man att teamet faktiskt ska utvecklas pekar forskningen på att det krävs helt andra typer av insatser. Så hur gör man om man vill ha teambuilding som funkar och som bygger på forskning? Inspireras av Scanias arbete med Habitud!

Viktigt att bygga teamet

“Vi ligger på teknikens yttersta framkant och håller på att forma hur framtidens industri kommer att se ut.” Det säger David Chauca, gruppchef på den del av Scania IT som arbetar med att digitalisera Scanias tillverkning. Som många andra chefer brottas David med att leda ett team vars arbetsuppgifter ständigt förändras. Han har insett att lösningen är kontinuerlig teambuilding. Att få ett team att samarbeta effektivt handlar om mer än att gå på middagar ihop. Evidensbaserad teambuilding bygger på forskning om vilka principer som utgör effektiva team. Att omsätta dessa principer i handling kräver kontinuerlig träning för teamet.

Teambuilding hela tiden

Sedan drygt ett halvår tillbaka använder David Chauca Habitud som ett verktyg för kontinuerlig teambuilding. “Ska man vara ett modernt och förändringsbenäget företag behöver man hålla fokus på människorna som ska göra omställningen. Det måste ske i vardagen för att teamet ska utvecklas kontinuerligt. Men som teamchef hinner man inte hitta på en egen lösning för teambuilding på egen hand.“ På så sätt underlättar Habitud för David i vardagen. “Vi har tillgång till massor av grupputvecklingsmodeller och har av och till halvdagar med grupputveckling. Det är engagerande då, men sedan släpper man det. Men det funkar ju inte – man behöver ett kontinuerligt sätt att arbeta med dessa frågor. Habitud är ett väldigt bra sätt att hålla teamutvecklingen levande.“

Psykologisk träning

David Chauca fick kännedom om Habitud redan 2015 och har följt tjänstens utveckling sedan dess. Han hittar de nya träningstipsen via Twitter och Habituds hemsida. David har en idé om hur han vill att teamet ska utvecklas och väljer ut träningstips utifrån det. Varannan vecka är det gruppmöte, och då inleder han mötet med 20-30 minuters diskussion utifrån ett träningstips.

“Ett träningstips som vi gjorde nyligen var Hur vill du bli utskälld. Den var rolig, för flera av oss reagerade initialt med att vi inte vill bli utskällda. Men så kom vi på att vi ju visst vill få höra när saker gått fel, så länge det sker på ett bra sätt.” Att prata om konflikthantering är ett viktigt och känsligt tema. David beskriver att Habitud erbjöd ett avdramatiserat sätt att prata om ämnet och som gjorde det möjligt att fortsätta lyfta de här frågorna spontant i den löpande verksamheten.

Träningen ger resultat

Träningen är uppskattad av gruppen och ger resultat. David och hans team har arbetat med Habitud på sina gruppmöten sedan ett halvår tillbaka. “Jag har fått väldigt god respons från gruppen. Vi har fått en starkare sammanhållning och högre trivsel, tycker jag. Vi har fått en ökad öppenhet och har på så sätt blivit effektivare. Ska vi lyckas med de utmanande uppgifter vi har, då behöver vi mycket fokus på gruppen.”

Träna ditt eget team

Så vad kan vi lära oss av David Chauca? Nästa gång ni planerar er teambuilding, diskutera inte bara om ni ska bowla eller åka skidor. Se också till att ni tränar gruppen i vardagen. Då har ni teambuilding hela tiden! Hör av dig till team@psykologifabriken om du vill få en demo av Habitud Pro.

The post Teambuilding hela tiden appeared first on Psykologifabriken.

Psykologi + teknik = lycklig organisation

Psykologifabriken Psykologifabriken

Ovetenskapliga personaltest, oseriösa insatser, och en låg koppling mellan tester och insatser. För den som vill skapa en lyckligare organisation är det närmast en djungel. Idag lanserar Psykologifabriken en lösning på alla tre problem: Habitud Pro. – Genom att förena psykologisk forskning med digital teknik vill vi göra arbetsmiljöarbete enkelt, tryggt och roligt, säger VD Oskar Henrikson.

Bra kollegor är det viktigaste för att trivas på en arbetsplats, vilket i sin tur står för en fjärdedel av vår livstillfredsställelse. En lycklig organisation är inte bara en förutsättning för att anställda mår bra. Lika viktigt är det för att kunna attrahera kompetenta medarbetare som vill stanna kvar. Men den som vill satsa på sina anställda måste först ta sig förbi tre hinder.

– Därute kryllar det av ovetenskapliga tester, oseriösa insatser och en låg koppling mellan de två. Det är väldigt osäkert, säger Oskar Henrikson, Psykologifabrikens VD, och fortsätter

– Såklart finns många medarbetarenkäter med hög kvalitet men inte heller de föreslår konkreta åtgärder. Där vill vi komma in och hjälpa till.

Idag lanserar Psykologifabriken Habitud Pro, en tjänst som ska lösa de här problemen. Habitud Pro är en teamkartläggning som mäter samarbetsklimatet i organisationen och föreslår vetenskapligt förankrade åtgärder. Tjänsten gör det enkelt att veta vad man behöver fokusera på.  

– Om vi vill skapa lyckliga organisationer måste vi göra det enkelt att göra rätt. Och roligt! Det ska vara roligt att hjälpa sina anställda må bra, säger Oskar Henrikson.

Kunskapen finns redan, nu måste den ut. Databaserna sväller över med forskning om hur man får till ett bra samarbete och en härlig arbetsmiljö. Tyvärr har den länge varit otillgänglig, något Psykologifabriken vill ändra på.

– Psykologi är till för att spridas och användas! Inte mögla på universiteten eller hemlighållas i terapirummen, avslutar Oskar Henrikson.

Oskar Henrikson. Foto: David Brohede

Fakta: Det här är Habitud Pro

Habitud Pro erbjuder ett vetenskapligt baserat kartläggningsverktyg som mäter hur väl team fungerar. Tjänsten utgår ifrån åtta principer för framgångsrika team, som beskrivs i boken Ensam eller stark. Utifrån kartläggningen beskriver Habitud Pro hur organisationen ligger till på de åtta principerna och föreslår relevanta åtgärder som går att implementera direkt.

Intresserad av ett kundcase?

IKEA of Sweden, Vetenskapsrådet och SISAB är tre exempel på organisationer som använt tjänsten med framgång. Följ länkarna för mer information.

Kontaktuppgifter

Oskar Henrikson
0739 – 696 625
oskar@psykologifabriken.se
Pressbild här

The post Psykologi + teknik = lycklig organisation appeared first on Psykologifabriken.

Psykologisk träning för en lyckligare organisation

Psykologifabriken Psykologifabriken

Tänk dig att du ska springa ett marathon. Vad vill du helst lägga din träningstid på – lustfylld träning innan loppet eller månader av rehab efter en skada som följd av överansträngning? De flesta skulle föredra det förstnämnda. På samma sätt resonerade IKEA då de anlitade oss för en insats med psykologisk träning på en av deras avdelningar i Älmhult.

Ett organisatoriskt marathon

På IKEAs kontor i Älmhult turas avdelningarna om att ansvara för en otrolig kraftsamlig. Under ett år ansvarar en avdelning för att samordna allt ifrån leverantörer till marknadsföring och IKEA-varuhus världen över. Målet är att leverera extra många platta paket till de många människorna. Detta är en organisatorisk motsvarighet till ett marathon. År 2019 är det återigen tur för avdelningen Sovrum att axla det ansvaret. För att göra kraftsamlingen så skonsam som möjligt för organisationen anlitade de oss på Psykologifabriken för en insats med psykologisk träning. Målet var att vi skulle hjälpa dem att komma i form inför loppet.

Psykologisk träning för ökad hälsa

Temat var Health and Wellbeing – eftersom 25% av vår livstillfredställelse utgörs av hur vi trivs på jobbet. Så hur lägger man upp ett träningsprogram så att det blir både effektivt och lustfyllt? Vi började mjukt med en inspirationsföreläsning på en av deras planeringsdagar. Det blev en uppvärmning då alla fick orientera sig i de åtta principerna för effektiva team. Sedan blev det dags att intensivträna avdelningens ledningsgrupp. Bland annat fick de öva på att definiera effektiva möten i knivskarpa beteendetermer. Därefter var det dags för dem att öva på det främsta verktyget för beteendebaserad utveckling – positiv feedback. Efter tre workshops med ledningsgruppen och egen träning under drygt två månader var det dags för en uppföljningsmätning för att se om vi var på rätt spår. Resultatet var märkbara förbättringar på sju av de åtta principerna. Så vi var redo att gå till nästa nivå.

Från ledningsgrupp ut i hela avdelningen

När ledningsgruppen väl blivit varm i kläderna och själva blivit bekväma med principerna för att utvecklas som team, då var de redo att själva börja coacha sina medarbetare. Ett av de träningstipsen som satt sig allra mest i kulturen på avdelningen är att skvallra positivt om varandra. Det hjälper dem att uppmärksamma alla positiva beteenden som kollegorna gör, så att de lättare kan ge varandra positiv feedback.

Den psykologiska träningen på avdelningen blev så uppskattad att de valde att finansiera översättningen av Ensam eller stark till engelska. Den boken är nu deras verktyg för deras kommande underhållsträning. Den kommer under 2019 att ledas av en medlem i ledningsgruppen, som kommer att certifieras av oss som Psykologisk tränare. Han kommer med material och handledning från Psykologifabriken att hålla i utbildningsmoment och coachingsessioner med teamen inom avdelningen.

Redo för ett intensivt 2019

Psykologisk hälsa och välmående är inget som kommer av sig självt, det är något man tränar fram tillsammans. Med all denna psykologiska träning är IKEA Sovrum väl rustade att ta sig an sin utmaning. De går nu in i 2019 starkare och bättre förberedd inför sitt organisatoriska marathon för att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Nyfiken på flera uppdrag där kunden uppnått en mätbar förändring tack vare psykologisk träning? Vi samlar alla våra kundcase här. Där hittar du ett arbete för Naturvetarnas studentråd, SISAB och Vetenskapsrådet.

 

Gustav Nilsson

är leg psykolog och metodansvarig på Psykologifabriken

The post Psykologisk träning för en lyckligare organisation appeared first on Psykologifabriken.

Klimatpsykologi för att förändra istället för att vara offer

Psykologifabriken Psykologifabriken

Forskarna är enade om att det är människans handlande som är den främsta bidragande faktorn till att vi har hamnat i klimatkrisen. Det är den mänskliga naturen som satt oss i den här situationen och det är den mänskliga naturen som gör att det känns hopplöst att ta sig ur den. Detta kallas ibland för allmäningens tragedi, som det har skrivits om tidigare här av Oskar Henrikson. Människans beteenden styrs av de direkta konsekvenserna och vill få egen, direkt, göttig vinning av sina handlingar. Vi äter kött för att det är gott, vi flyger för att få egna härliga upplevelser och vi köper en ny smartphone för att få de nya funktionerna.  

Men samtidigt som det är vi människor som orsakar klimatkrisen är det också vi människor som har kapacitet att bekämpa den. För att göra det gäller det att vi lär oss att jobba med vår mänskliga natur, istället för att bli offer för den. Genom att använda den kunskap som finns om hur människan fungerar, hur människans beteenden utvecklas och vidmakthålls kan vi se till att öka de beteenden som behövs för att skapa en mer hållbar situation och minska de beteenden som leder till ytterligare global uppvärmning. Denna kunskap kallas klimatpsykologi. Här är några utmaningar för dig som vill ”lura” den mänskliga naturen istället för att bli offer för den:

  1. Gör en objektiv mätning på ditt klimatavtryck

De flesta av oss tror att vi är bättre än genomsnittet – när det gäller det mesta. Vilket säger sig självt att det inte går ihop. Detta fenomen brukar kallas illusionär superioritet. Vi människor har en tendens att tro att vi själva redan gör tillräckligt för klimatet. Utmana dig genom att göra en objektiv mätning för att få bättre koll på hur du själv ligger till i jämförelse med genomsnittet i världen. Gå in på www.klimatkontot.se eller www.svalna.se för att mäta ditt eget klimatavtryck!

  1. Påminn hjärnan om att klimatet är viktigt

Det vi hör mycket om tror vi är viktigare än det vi hör mindre om. Det kallas för tillgänglighetsbias. Utmana dig själv att ändra ditt tillgänglighetsbias genom att följa ett par miljöinriktade sidor för att få mer koll på klimatfrågan. Exempel på sidor att följa är @naturskyddsforeningen @klimatklubben och @yaleclimatecom.

  1. Välj att se vad du får ut av en omställning istället för vad du förlorar

Vi människor är vad som brukar kallas för förlustaversiva, det vill säga att vi inte tycker om att bli av med eller behöva offra saker. Att ändra sig för klimatet associeras lätt med uppoffringar, som tex. mindre möjlighet att resa och konsumera. Vi behöver alltså prata om vad vi får ut av en omställning istället som t.ex. mer tid till reflektion och upplevelser på långa tågresor eller mer lugn med en minskad biltrafik. Utmana dig genom att skriv en lista på hur en fossilfri värld skulle berika ditt liv. 

  1. Fatta ETT stort miljöbeslut

Varje gång vi behöver göra ett val så kostar det oss lite energi. Och behöver vi varje dag fatta väldigt många beslut kommer vi till slut att drabbas av så kallad beslutströtthet som får oss att känna att det är ohanterligt att ge sig in och fatta beslut inom nya områden. Om du länge tänkt på att vilja leva mer hållbart men inte riktigt fått till det än, utmana dig till att fatta ETT beslut som bidrar till en mer hållbar planet och se till att detta är ett beslut som har stor inverkan på klimatet.

  1. Skaffa en klimatkompis

En av de absolut starkaste drivkrafter till olika handlingar är de sociala normerna. Vi är sociala varelser som vill passa in och göra som de andra i den gruppen vi identifierar oss med. Om de flesta i vår grupp ofta flyger på weekends till nya spännande platser så vill vi också göra det. På samma sätt är det större sannolikhet att vi väljer vegansk mat på lunchrestaurangen om alla andra gör det. Istället för att falla in i de sociala normer som omger oss kring konsumtion, flygresor, kött-ätande osv så kan vi utnyttja att vi gillar social uppmuntran och bekräftelse. Fråga en kompis, kollega eller familjemedlem om hen vill bli din klimatkompis och börja ändra era vanor tillsammans.

Vi behöver inte vara offer för den mänskliga naturen, vi kan förändra med hjälp av den. 

Gör du redan allt det här och snarare läser detta med en känsla av att inget hjälper och en klimatångestklump i magen? Läs då nästa inlägg som kommer handla om vad klimatångest är och vad du kan göra med den. Den texten och denna är skriven av psykologen Kata Nylén på Klimatpsykologerna.

 

The post Klimatpsykologi för att förändra istället för att vara offer appeared first on Psykologifabriken.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!